18 September 2020

Wat doet de Appronto Applicatie Monitor ?

Moderne organisaties gebruiken steeds meer bedrijfskritische applicaties om hun interne processen te stroomlijnen. Maar je wilt natuurlijk wel zeker weten dat die applicaties ook doorlopend op topniveau presteren. Applicatiemonitoring is een prima manier om eventuele prestatieproblemen snel op te sporen en je applicatielandschap continu in digitale topvorm te houden. 

De Appronto Applicatie Monitor is dé tool om je Mendix-applicaties voortdurend langs de kwalitatieve meetlat te leggen. Maar wat doet de monitor precies? En voor wie is hij geschikt? In dit artikel vertellen we het je.

Waarom?

Applicaties die draaien in de Mendix-cloud - zeker als je al werkt met de v4 - worden al gescreend. Bovendien ontvang je als gebruiker ook een alert als er een mogelijk probleem op de loer ligt. Is het dan nog nodig om de Appronto Applicatie Monitor toe te voegen aan de reguliere cloudmonitoring van Mendix? 

Het antwoord is ja. De Mendix-cloud heeft namelijk zijn beperkingen als het gaat om het signaleren van problemen en knelpunten die de performance van een applicatie nadelig beïnvloeden. Tijd dus om eens te kijken naar wat zaken die de Appronto Applicatie Monitor wel, maar de v4-cloud vaak niet oppikt.

 • Het signaleren van een benodigde en kritische (veiligheids)update voor een specifieke Mendix-versie.
 • Het onafhankelijk bewaken van up- en downtime van zowel de applicatie als de database. Als er downtime optreedt, belt de monitor ook gelijk uit naar relevante contactpersonen. Zo loop je nooit achter de feiten aan.
 • Het uitvoeren van eventuele automatische restarts.
 • Het beheren van het escalatieproces bij incidenten.
 • Het bewaken en tijdig signaleren van een dreigende overschrijding van het aantal toegestane gebruikers. Gebeurt dit niet op tijd? Dan ligt de applicatie eruit zodra het maximale aantal gebruikers wordt overschreden.
 • Het bewaken van de geldigheid van certificaten. De monitor signaleert wanneer je een certificaat moet verlengen. 

Hoe werkt de Appronto Applicatie Monitor?

De Appronto Applicatie Monitor is een sterk praktijkgerichte tool met een tweeledig doel: de beschikbaarheid van Mendix-applicaties verbeteren en bedrijven de inzichten geven die nodig zijn om problemen sneller op te lossen. Het resultaat: continuïteit voor de klant, omdat applicaties doen waarvoor ze zijn ontworpen. De monitor bestaat in feite uit twee hoofdonderdelen: een centraal draaiend deel, dat je kan zien als een soort politieagent die het verkeer regelt en de boel in de gaten houdt, en een -in de te bewaken applicatie geïntegreerd- client deel dat communiceert met die agent. 

De belangrijkste AAM-processen verdelen we onder in 2 fasen. We lichten ze voor je uit om te laten zien waarom onze Applicatie Monitor zo’n gave en nuttige tool is.

Go-live orchestrator

Een applicatie in productie is geen statisch object maar een levend ding. Ze moet continu meebewegen met nieuwe marktontwikkelingen en technologische innovaties om meerwaarde te hebben in het moderne zakenlandschap. De Go-live orchestrator van de AAM speelt hier op in door nieuwe releases op een betrouwbare manier live te brengen. 

Of het nu gaat om een geplande nieuwe release van een applicatie, onderhoud van de infrastructuur of om een snelle patch voor een storende fout: soms is het onvermijdelijk dat een applicatie even “uit de lucht” gaat. Dit proces vereist echter een zorgvuldig stappenplan met onder andere testen, back-ups, planning en uiteindelijk acceptatie door de product owner. Dankzij een zogenoemd go-live sheet bewaakt de AAM alle benodigde processtappen. Een live-gang mag alleen plaatsvinden indien de check-list volledig op orde is. Zo borg je dat dit proces feilloos verloopt en de gebruikers een minimale hinder ondervinden van een go-live. Dit voorkomt tevens dat er onnodig alerts worden afgevuurd omdat de applicatie tijdelijk niet beschikbaar is.

Tijdens het beheer

Je applicatie is inmiddels up and running. Mooi, maar om de vruchten van je nieuwe oplossing te kunnen plukken, wil je er natuurlijk ook zeker van zijn dat je applicatie doorlopend actief en in de lucht blijft. De AAM bewaakt de prestaties en zet een automatische escalatieprocedure in gang zodra er iets niet in de haak is. Het DevOps team van Appronto pakt eventuele issues vervolgens op. 

Dit DevOps team bestaat uit gekwalificeerde mensen, professionals die beschikbaar zijn als zich productieproblemen voordoen bij een applicatie. De AAM richt dit proces in met behulp van een wachtdienstregeling. Zo bieden we ook buiten de normale kantooruren adequate ondersteuning en komen klanten nooit in de kou te staan.  

Het Mendix-licentiesysteem voor het maximum aantal gebruikers van een applicatie is tamelijk onverbiddelijk. Zodra de licentie wordt overschreden, wordt de applicatie inactief en is het productiesysteem niet meer te bereiken. Om een dergelijk scenario te voorkomen, beschikt de Applicatie Monitor over een intelligente formule die het aantal interne en externe gebruikers telt en zo tijdig dreigende overschrijdingen signaleert. Zo kun je proactief de juiste maatregelen treffen voordat een applicatie plat gaat.

 De AAM controleert periodiek of de connectie naar de applicatie mogelijk is en signaleert wanneer zich een probleem voordoet. Zo kom je er altijd in een vroeg stadium achter wanneer een applicatie onbereikbaar is. Bij Appronto weten we vaak eerder dan de klant dat er iets met zijn applicatie aan de hand is. Omdat we dermate snel op de hoogte zijn van een probleem, kunnen we klanten al bij het eerste contact informeren over een eerste analyse en oplossingsrichting. Bovendien kun je in de meegeleverde logging direct aflezen welke foutcode Mendix genereerde. Zo maken we een vliegende start bij het werken aan een blijvende oplossing!

SSL-certificaten zijn van groot belang voor veilige en betrouwbare verbindingen. De Applicatie Monitor kan automatisch hun geldigheid bewaken en tijdig signaleren dat er actie nodig is om een veilig en soepel draaiend productiesysteem te waarborgen.

Doorlopend verbeteren

Een tool als de Appronto Applicatie Monitor is nooit af. Het is een organisch project dat voortdurend in ontwikkeling is. Komen wij of onze klanten nieuwe dingen tegen? Dan vertalen we die naar user stories die de basis vormen voor verdere verbeteringen en nieuwe functionaliteiten. Die noviteiten hebben altijd een dubbel doel: onze eigen producten verbeteren en de business van onze klanten optimaal ondersteunen. 

Waarom Appronto jouw aangewezen Mendix-partner is

Waarom is Appronto nou de ideale Mendix-partner voor jouw organisatie? Het antwoord zit hem vooral in de expertise van onze medewerkers, onze ervaring met Mendix en de kracht van onze tools. Appronto is een gecertificeerde supportpartner voor Mendix. Dit houdt in dat we beschikken over de juiste mensen, kennis, tools en processen om het beheer van Mendix-applicaties op het hoogste niveau uit te voeren. 

Mede dankzij de Applicatie Monitor zijn we in staat om 24/7 kwaliteit te leveren op alle denkbare supportgebieden.

 • Incident: je meldt in het handige serviceportaal een incident en onze support desk handelt het af volgens de gemaakte SLA-afspraken. Je ontvangt bovendien altijd voortgangsrapportages.
 • Capaciteit: we meten de performance van jouw applicaties en adviseren over CPU- en opslagcapaciteit van de applicatie en/of database-server. Binnen no-time functioneert de applicatie een stuk beter.
 • Continuïteit: we helpen calamiteiten te voorkomen door fraudepreventie, informatiebeveiliging, het preventief optimaliseren van databases en het toepassen van versiebeheer voor Mendix-applicaties.
 • Adaptief: we zorgen ervoor dat je applicatie afgestemd blijft op externe ontwikkelingen (wetswijzigingen, nieuwe marktontwikkelingen), zodat de applicatie altijd meegroeit met gewijzigde behoeften.
 • Beschikbaarheid: wij zorgen ervoor dat je applicaties doorlopend beschikbaar zijn, de vereiste performance halen en de support desk continu bereikbaar is.
 • Perfectionering: een continue verbetering van de kwaliteit van de applicatie staat altijd hoog op onze agenda. We besteden dus uitgebreid aandacht aan zaken als gebruiksvriendelijkheid, onderhoudbaarheid en documentatie.
 • Begeleiding: bij het afsluiten van een SLA maken we een klant ook gelijk wegwijs in de AAM. We bieden een introductie in het configureren van AAM en helpen het gebruik er van te optimaliseren. We geven daarnaast ook antwoord op de belangrijke vragen als: Hoe dien je een ticket of issue in? Wat beschrijf ik over mijn probleem? En wie moet je wanneer informeren als zich een urgent productieprobleem voordoet?

Meer weten?

Wil je ook kennismaken met de Appronto Applicatie Monitor? Geen probleem. Tevreden klanten als Ezilly, NHG, Arbo Unie en Autohopper gingen je al voor. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. De koffie staat klaar!

Mendix Application Review