07 August 2019

NightBalance schakelt Appronto in voor applicatie-audit

Recentelijk werd NightBalance overgenomen door Philips. Daardoor kwamen de ontwikkelingen rondom Sleep Position Trainer (SPT), hun oplossing voor slaapapneu, en het bijbehorende portaal in een stroomversnelling.

Inmiddels is de SPT te koop in acht Europese landen en in Nederland zelfs opgenomen in de pakketten van zorgverzekeraars. Om de veiligheid van data te blijven garanderen en goed voorbereid te zijn op toekomstige groei, schakelde NightBalance Appronto in om een Mendix applicatie-audit uit te voeren.

Over NightBalance

NightBalance ontwikkelde een oplossing voor de effectieve en efficiënte behandeling van slaapapneu: een aandoening waarbij de adem meerdere keren per nacht stokt. Deze oplossing, de SPT, is een kleine sensor die de patiënt middels een elastische band om de borst draagt tijdens het slapen. Wanneer de patiënt op de rug draait, geeft de sensor trillingen af, om de patiënt te stimuleren van houding te veranderen.

De data die gedurende de nacht door het apparaat wordt bijgehouden, wordt in een op Mendix gebaseerd portaal digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld voor de patiënt en de behandelend arts ter analyse van het slaap- en gebruiksgedrag.

Onafhankelijke applicatie-audit

Appronto test met haar eenmalige Fit & Secure Test de huidige applicatie van klanten op kwaliteit en veiligheid. Vervolgens analyseert een van haar experts de resultaten en schrijft een adviesrapport.

Bas van der Horst vertelt: “De gedetailleerde bevindingen van deze applicatie-audit presenteren wij in een online portal. Zo komen onder meer overtredingen van ISO 25010 ten aan zien onderhoudbaarheid & beheersbaarheid en Mendix Best Practices tijdens de test aan het licht. Daarnaast geven wij aan waar ze zich bevinden en hoe deze opgelost kunnen worden. Ten slotte kijken wij in de gehele applicatie naar alle rollen en alle pagina’s en bepalen of ze potentiële datalekken bevatten.”

Appronto is niet bij de implementatie van de adviezen betrokken en is hierdoor volledig onafhankelijk bij het uitvoeren van de Applicatie Audit.

Uitkomsten Fit & Secure Test

Dankzij de uitkomsten van de applicatie-audit krijgt een klant, zoals NightBalance, een helder overzicht van aan welke onderdelen van de applicatie gewerkt moet worden ten behoeve van verbeteringen aan de beveiliging, beheersbaarheid, onderhoudbaarheid, performance, en vele andere zaken.

De uitkomst van de applicatie-audit stelt NightBalance in staat haar portal goed voor te bereiden op de toekomst en bij een beoogde groei van het aantal gebruikers een goed functionerende en veilige applicatie aan te blijven bieden.

Wil je weten hoe jouw applicaties scoren op kwaliteit en veiligheid? Met de Quick Fit & Secure Test bieden we je de mogelijkheid om één Mendix-applicatie gratis te testen op beide aspecten. Geïnteresseerd?

fit & secure test aanvragen