13 December 2019

BKD & Secrid winnen de Appronto Innovation Award 2019

Wij vinden kennis, onderzoek en digitale innovatie enorm belangrijk; het zijn absolute voorwaarden om relevant te blijven. Organisaties die niet aan de slag gaan met technische ontwikkelingen, lopen het risico door concurrenten ingehaald te worden. Om vernieuwing, innovatie en professionalisering te stimuleren, te belonen én onder de aandacht te brengen, reiken we de Appronto Innovation Awards uit aan onze klanten.

We kunnen met trots melden dat zowel Stichting Bloembollenkeuringsdienst als Secrid dit jaar de Innovation Award in ontvangst hebben mogen nemen.

Stichting Bloembollenkeuringsdienst

Juryrapport

De wereld is aan vele veranderingen onderhevig en dit geldt ook als het gaat om bloembollen. Risicogebaseerd keuren, de teelt afstemmen op het land van afzet en daarmee gericht en op voorhand inspelen op landeisen, zijn onderwerpen waar de BKD druk mee bezig is. Hiervoor zijn nieuwe web- en mobiele toepassingen nodig om processen te versnellen en te vereenvoudigen, de toegang tot informatie verbeteren en waardoor interactie door de gehele keten vereenvoudigd wordt met als doel het bereiken van digitale synergie.

Sinds 1923 is het keuren van bloembollen de kerntaak van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Dit doen zij op zowel kwaliteits- als op quarantaine- aantastingen. De BKD ondersteunt de markttoegang door het keuren van bloembollen op een toonaangevend kwaliteitsniveau en geeft zowel nationaal als internationaal waarborgen voor de kwaliteit van bloembollen. Met integer vakmanschap is de BKD de solide en vertrouwde partner binnen de bollensector.

De BKD keurt jaarlijks 50.000 partijen op locatie en toetst 33.000 monsters op de aanwezigheid van virussen. Om deze aantallen efficiënt en effectief te verwerken is een gestroomlijnde digitale communicatie met de Nederlandse telers van groot belang. De BKD is dan ook gestart om haar teeltregister geschikt te maken voor de toekomstige groei en verdere digitalisering van haar dienstverlening. Hierbij is de nieuwe architectuur gebouwd op basis van Mendix technologie.

Juryoordeel

Om in te spelen op alle nieuwe ontwikkelingen heeft de BKD al een groot aantal stappen gezet; Ten eerste een mobiele applicatie waarmee de inspecties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Dit biedt voordeel aan alle betrokkenen; de BKD, importeurs en exporteurs. Vervolgens is MijnBKD geïntroduceerd; een nieuw gebruiksvriendelijk, flexibel en toekomstbestendig portaal, waarin alle informatie van en voor de teler beschikbaar is. Het vereenvoudigt niet alleen de registratie van partijen en het aanvragen van toetsen, maar biedt ook meer inzicht in de voortgang van de keuringen en toetsen.

De ontwikkeling gaat door en op dit moment is de BKD bezig met het ontwikkelen van nieuwe
laboratorium-software. Hierbij wordt niet alleen naar nieuwe technologie gekeken, maar ook de processen worden onder de loep genomen. Ook hier is het doel: transparanter worden naar de teler en de doorlooptijd verkorten.

De BKD heeft haar strategie gericht op verregaande digitale stroomlijning van haar processen. De gehele keten van de aanvraag, de planning, het uitvoeren van een keuring en de rapportage wordt daarbij stap-voor-stap gedigitaliseerd. Het nieuwe IT landschap heeft de deuren geopend om deze strategie verder in te vullen. Deze verregaande ondersteuning van het primaire proces maakt de BKD dan ook met recht winnaar van de Appronto Innovation Award 2019 in de categorie: Legacy Modernization.

Secrid

Juryrapport

Secrid is ontwikkelaar en producent van innovatieve wallets welke industrieel ontwerp en mode samenvoegen tot een wereldwijde revolutie op het gebied van pocket-wear. In 2009 was de Nederlandse leerindustrie bijna verdwenen richting lagelonenlanden. Secrid heeft deze productie weer teruggebracht. Het proces is efficiënter en schoner dan ooit tevoren en wordt toegepast op een schaal die in Nederland niet eerder heeft plaatsgevonden.

Bijna twee miljoen wallets in zes verschillende modellen en honderden uitvoeringen worden jaarlijks via ruim 7.500 retailers in zeventig landen verkocht. En alsof dit nog niet genoeg is wordt ook voor de komende jaren een sterke groei verwacht.

Door de enorme groei wordt het steeds complexer alle processen in goede banen te leiden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Secrid in de afgelopen jaren in haar digitalisering een enorme transformatie heeft doorgemaakt. Het IT landschap is opgedeeld in logische componenten welke op een dynamische wijze met elkaar integreren m.b.v. Dell Boomi. In de loop der tijd zijn meer dan 100 integratieprocessen ontwikkeld om alle onderdelen snel en efficiënt met elkaar te laten communiceren.

Aan de kant van applicaties is initieel gestart met het opzetten van platform voor promotionele verkopen. Na dit eerste succes is dit jaar een zeer ambitieus plan opgezet om het Secrid Supplier Portal te ontwikkelen. Een digitaal samenspel zorgt dat de administratieve verwerking van het gehele productieproces is geautomatiseerd. Gelijktijdig wordt de datakwaliteit aangepakt met behulp van de Master Data Hub, deze next generation oplossing zorg er voor dat op een slimmere manier data gesynchroniseerd kan worden. Voordelen: betere datakwaliteit, minder netwerkverkeer en veel betere schaalbaarheid.

Juryoordeel

Geproduceerd met passie, onder goede omstandigheden en met aandacht voor het milieu. Inmiddels heeft de kleine Secrid wallet meer dan tweehonderd banen gecreëerd bij sociale werkplaatsen. Deze aanpak wordt ook weerspiegeld in het IT beleid. Het uitgangspunt van Secrid is dat software nooit het plafond mag zijn, maar altijd juist de springplank moet zijn.

Met deze insteek en een dynamisch team welke steeds op zoek is naar slimmere, efficiëntere manier van werken is Secrid een toonbeeld van doorlopende innovatie en dus met recht winnaar van de Appronto Innovation Awards 2019!

Namens Appronto nogmaals gefeliciteerd! Jullie weten je echt te onderscheiden in de markt!

 

Appronto