22 november 2023

Manufacturing Menu: een sterke basis voor het perfecte product

MicrosoftTeams-image (14)

Voordat een product op de markt komt, moet een maakbedrijf heel wat voorbereidende handelingen en trajecten doorlopen. Het begint in de ontwerpfase met een nauwkeurig productontwerp (product design). Hoe komt het product eruit te zien? Welke behoefte dekt het? En wat zijn de functionaliteiten en uiterlijke kenmerken?

In de engineeringsfase krijgt het product vervolgens concreet vorm omdat je het gaat (door)ontwikkelen of verbeteren. In de goedkeuringsfase (product commissioning) neem je kritisch onder de loep of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van design, functionaliteit en (verwachte) performance. De productie-uitvoering (Product execution & operations) verwijst naar het proces van het beheren en controleren van het productieproces om ervoor te zorgen dat producten op tijd, volgens specificaties en tegen de laagst mogelijke kosten worden geproduceerd.  Ook het aanbieden van Services is onderdeel van het gehele productieproces. 

De fasen van 'Product Design' tot aan 'Services' gaan gepaard met complexiteit en tal van uitdagingen. Dit artikel belicht hoe het Manufacturing Menu, in samenwerking met Mendix ontwikkeld, kan bijdragen aan het doeltreffender organiseren en stroomlijnen van deze cruciale onderdelen. Concrete voorbeelden illustreren tevens hoe diverse stappen in het productieproces verbeterd kunnen worden door het gebruik van Mendix's lowcode-platform.

Dit artikel is onderdeel van de serie "Manufacturing Menu: praktische oplossingen voor de maakindustrie" en richt zich specifiek op de gehele productieketen. In ons eerste blogartikel hebben we het Manufacturing Menu geïntroduceerd en kun je ontdekken hoe dit menu essentiële oplossingen biedt om hedendaagse productiebedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen.

Product design en engineering: de uitdagingen

Productontwerp en product engineering vormen het fundament voor het eindproduct en bepalen in belangrijke mate of de klant uiteindelijk krijgt wat hij verwacht en nodig heeft. Tegelijkertijd stuiten veel maakbedrijven in deze fases op barrières en procesmatige onvolkomenheden die vaak veel tijd, geld en extra arbeid kosten.

Voorbeelden van veelvoorkomende problemen tijdens de ontwerp- en engineeringfase zijn:

  • Het grotendeels manueel uitvoeren van processen en handmatig verwerken van feedback. Dit kost veel tijd en is foutgevoelig.
  • Het ontbreken van duidelijke en uniforme standaarden voor product data management (PDM). Hierdoor ontbreekt één universele versie van de waarheid, waardoor de kans op afwijkingen en onvolkomenheden in het productieproces toeneemt.
  • Moeite met het naleven van veiligheids- en kwaliteitsstandaarden bij het ontwerpen en ontwikkelen.
  • Discrepantie tussen data uit verschillende systemen (ERP, databases, CRM) omdat het ontbreekt aan goede koppelingen of tools voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende databronnen.

Klantcase REV'IT: makkelijker samenwerken, innoveren en ontwerpen met een slim PDM-systeem

REV'IT, een vooraanstaande fabrikant van motorkleding, kampte met het probleem dat er geen heldere en uniforme standaard was voor het beheren, bewerken en aanpassen van productdata.

Het gevolg? Het geven van feedback op designs en ontwikkelen van nieuwe, innovatieve ontwerpen geschiedde handmatig (vooral in Excel), wat veel tijd kostte door de omslachtigheid en foutgevoeligheid van het proces. Dit werd nog eens versterkt door de strikte veiligheidseisen die aan het productiewerk verbonden zijn.

Oplossing? Een snelle, accurate en gebruiksvriendelijke applicatie, gebouwd door Solvos, die ontwerpers de mogelijkheid biedt om feedback te delen op nauwkeurig gevisualiseerde proefontwerpen. Daarnaast faciliteert de app crossfunctionele samenwerking tussen iedereen die betrokken is bij het ontwerp- en productieproces. Denk aan ontwerpers, product engineers en de marketingmensen die een artikel in de markt moeten zetten.

Binnen een periode van 6 maanden werd het veelzijdige, slimme en toekomstbestendige PDM-systeem gebouwd. Dankzij de applicatie besparen ontwerpers 20 procent op de tijd die ze nodig hebben om innovaties door te voeren en nieuwe producten te creëren. Het bijhouden van en schuiven met Excel-bestanden is definitief verleden tijd, terwijl de makers van motorbovenkleding dankzij de nieuwe applicatie hun items veel sneller op de markt kunnen brengen.

Klantcase NTS: beter met BOM

NTS, Een gerenommeerde maker en tester van complexe (opto)mechatronische systemen en mechanische modules, is voor zijn werk sterk afhankelijk van zogenoemde bills of materials (in vakjargon bekend als BoM’s). In deze documenten staan niet alleen alle componenten die nodig zijn voor de productie van een systeem, maar ook alle informatie over leveranciers en kosten. Het bedrijf beheert de BoM’s voor alle systemen in Teamcenter, terwijl het de inkoop van de onderdelen regelt in het ERP-systeem Navision. Medewerkers moesten nieuwe onderdelen manueel toevoegen in Navision.

Dit vergde veel handmatig werk en zorgde er tevens voor dat er discrepanties ontstonden tussen de BOM-structuur in Teamcenter en de gegevens in Navision ERP. Wijzigingen in engineering leiden tot nieuwe BOM's die je weer moet afstemmen met het ERP-systeem. Vaak werd dit in Excel gedaan, wat een foutgevoelige oplossing is. Een engineer moest vaak ruim een dag (ruim 50 dagen per jaar dus) in de week opofferen aan het controleren van een bill of materials in Teamcenter en Navision om te controleren of de twee overeenkwamen en om na te gaan of alle gewenste onderdelen beschikbaar waren.

Om dit probleem uit te bannen en workflows efficiënter in te richten, bouwden we een Mendix-applicatie met interfaces naar Teamcenter en Navision. Die vergelijkt de BOM-structuur in de twee systemen en creëert diverse rapporten met accurate gegevens over data governance en data-inconsistenties. Door de automatische uitlijning van alle BOM- en onderdeleninformatie in Teamcenter en Navision, zien engineers sneller of er foute onderdelen zijn besteld, wat de levertijd van een onderdeel is en of de BOM-gegevens in Teamcenter en Navision ERP overeenkomen. Door het schrappen van manuele taken, neemt de foutenlast af en is een engineer veel minder tijd kwijt (één in plaats van 50 dagen per jaar) aan het verwerken en controleren van grote bills of materials.

Kennismaken met onze oplossingen?

Zoals je ziet, biedt de moderne technologie tal van oplossingen voor de grootste uitdagingen op het gebied van productontwerp en product engineering. Zeker low-code maakt het mogelijk om met technologie als Mendix snel specialistische en volledig functionele applicaties uit te rollen voor complexe en specifieke uitdagingen binnen de maakindustrie. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

CTA (9)-1