26 januari 2023

Holland Colours geeft toekomst kleur met nieuw CRM en toekomstbestendige middleware

Om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en verbeteren, nam Holland Colours met Microsoft Dynamics 365 een nieuw CRM-systeem in gebruik. Daarnaast maakte het bedrijf gebruik van Boomi als middleware voor het realiseren van een krachtige integratielaag. Appronto hielp de wereldwijd actieve producent van hoogwaardige kleurconcentraten en functionele additieven voor de plasticindustrie bij dit uitdagende project. Lees er alles over in dit artikel!

Meewerken aan een kleurrijke toekomst

Kleur is een van de belangrijkste eigenschappen van een product en verpakking. Mooie, frisse en in het oog springende kleuren zorgen ervoor dat een item zich in de schappen onderscheidt van de concurrentie. Holland Colours weet dit en ontwikkelt en produceert al sinds 1979 hoogwaardige kleurconcentraten en functionele additieven voor de plasticindustrie.
 
Het bedrijf begon bescheiden in een oude papierfabriek, maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde speler met ruim 450 medewerkers. Tegenwoordig staat Holland Colours garant voor kleurconcentraten en additieven die de kwaliteit van gerecyclede kunststoffen verbeteren en zo de circulaire economie stimuleren. Het resultaat? Kunststofproducenten kunnen efficiënter werken en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk verkleinen.

Nieuw CRM

Om bedrijfsprocessen nog beter te stroomlijnen en het IT-landschap te kunnen moderniseren, was Holland Colours toe aan een nieuw CRM-systeem. Het bedrijf werkte nog veel met Lotus Notes, een systeem waarin je databases kunt maken en visualiseren. Je kunt het zien als een soort SharePoint en Outlook in een. Een jaar of twintig terug was Lotus Notes het ‘je van het’ in IT-land, maar inmiddels zijn er betere systemen. 
 
Als nieuw CRM koos Holland Colours voor Microsoft Dynamics 365. Daarnaast was er behoefte aan goede middleware die het mogelijk maakt om verschillende applicaties en systemen op een goede en gebruiksvriendelijke manier aan elkaar te knopen. Bij dit onderdeel van de IT-transformatie kwamen Boomi en Solace om de hoek kijken. Een klus die prima op het bordje van Appronto past, aangezien het bedrijf een erkende en gecertificeerde Boomi-partner en -specialist is.  

Wilfred van Essen - IT Manager: “Boomi zorgt ervoor dat alle systemen en applicaties binnen onze organisatie probleemloos met elkaar kunnen communiceren en dat we versneld ons applicatie landschap kunnen moderniseren.”


De uitdaging: migratie en integratie

De CRM-implementatie en het maken van een goede integratielaag met Boomi-middleware waren best stevige uitdagingen. Vooral het managen en migreren van alle gegevens (klanten, leads, producten) en interacties (klachtenafhandeling, product samples) is een klus die nauw luistert.  
 
Daar komt nog bij dat Holland Colours en Appronto te maken hadden met een greenfield-situatie: het ontwikkelen en opbouwen van iets dat grotendeels nieuw is. Hoewel Holland Colours wel beschikte over veel kennis van de bestaande systemen, was het werken met Boomi nieuw voor het bedrijf. In zo’n situatie heb je te maken met veel zaken die parallel lopen en nieuw zijn.

Het resultaat: een modern CRM en een toekomstbestendige integratielaag

Via Scrum en een agile-werkwijze kregen Appronto en Holland Colours uiteindelijk alles helder en slaagden de partijen erin om uitdagingen om te zetten in succesvolle oplossingen. Het resultaat? Een modern en schaalbaar CRM-systeem dat moeiteloos data uit verschillende bronnen verbindt en samenbrengt op één centrale plek.  
 
Door het toevoegen van Solace (een message broker die ervoor zorgt dat verschillende applicaties, diensten en systemen met elkaar kunnen communiceren), beschikt Holland Colours nu bovendien over een event-driven platform dat medewerkers in staat stelt om beslissingen te nemen op basis van realtime-data. 

Daarnaast schafte Holland Colours de Master Data Hub aan voor het beheren van stamdata over alle systemen heen. Zo komen alle gegevens als het ware terecht in één masterfile, wat datamanagement een stuk makkelijker en overzichtelijker maakt. Past iemand ergens in een systeem iets aan? Dan wordt deze wijziging ook automatisch doorgevoerd in andere systemen. Zo slaagt Holland Colours er nu prima in om de versnippering van informatie tegen te gaan en werken medewerkers en tussenpersonen in geen enkel systeem meer met verouderde gegevens. 
 
In de praktijk leiden de doorgevoerde veranderingen tot een geruisloze verbetering van de frontend. Gebruikers merken niet dat er op de achtergrond een extra Boomi-integratielaag aanwezig is (alles werkt soepel en zonder vertraging), wat precies de bedoeling is van zo’n oplossing.  

Verdere verbeterslagen

Richting de toekomst is Holland Colours op nog meer vlakken bezig met het hervormen en verbeteren van de IT-omgeving. Zo loopt er nog een Baswareproject voor het automatiseren en verbeteren van betalings- en facturatieprocessen en wordt Boomi het wereldwijde platform voor alle vestigingen van het wereldwijd opererende bedrijf.  
 
De samenwerking tussen Appronto en Holland Colours is een prettige. Holland Colours is een enthousiaste en gedreven partij die wist dat ze zeker op het vlak van Boomi te maken had met een leercurve. De lijntjes waren kort, waardoor specialisten van beide partijen vaak gezamenlijk aan dezelfde tafel zaten. Dankzij het nieuwe CRM, toekomstvaste middleware en een prima integratie van alle onderdelen van het IT-ecosysteem, beschikt Holland Colours nu over een digitale infrastructuur die past bij de grootse toekomstambities van het bedrijf.

CTA (52)