10 February 2023

Digitalisering en het groeipotentieel van de technologische industrie: de kansen

In een vorig artikel gingen we al in op het potentieel van en de uitdagingen rondom digitale transformatie in de technologische industrie. De conclusie: digitalisering biedt kansen om te groeien en de productiviteit te verhogen, ook in tijden van toenemende personeelsschaarste. Maar veel bedrijven in de technologische industrie hebben nog moeite met het optimaal benutten van het volledige potentieel van ICT-gebruik. 
 
In dit tweede deel focussen we ons vooral op de concrete kansen die slimme digitalisering biedt. We laten zien wat theoretisch allemaal mogelijk is, maar tonen je ook een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden van groei en verbetering door digitale transformatie binnen de technologische industrie.  

Waar liggen de kansen voor succesvolle digitalisering?

Kansen voor het succesvol digitaliseren van de technologische industrie zijn er op diverse vlakken. Een overzicht van de belangrijkste.

Geautomatiseerde fabrieken

De geautomatiseerde fabriek is de toekomst van de slimme industrie. Door machines en apparaten aan elkaar te koppelen, ontstaat een volledig geautomatiseerde fabriek die 24/7 kan draaien zonder of met slechts een minieme tussenkomst van operators. Gaan we nog een stapje verder? Dan kan de gedigitaliseerde fabriek zich met behulp van AI zelfstandig optimaliseren, waardoor je de kwaliteitsmeting van producten naar een nog hoger niveau tilt. Er valt tevens veel winst te halen met het automatiseren van ondersteunende processen. Een geavanceerde Mendix-applicatie (TMS) automatiseert bijvoorbeeld de logistieke processen rondom het transport en de planning, net als de administratieve en financiële verwerking van al die processen.  
 
Door de integratie van software en apparaten, hanteren de twee locaties van Weener Plastics (Ede en Tilburg) nu dezelfde werkwijze. Het resultaat? Efficiënter ingerichte en beter gestroomlijnde processen, meer uniformiteit, een hogere productiviteit en kortere doorlooptijden. Naast het bouwen van applicaties, heeft Appronto binnen VDL Nedcar ook een in-house IT-team opgeleid. Zo heeft het bedrijf zelf alle kennis en capaciteit in huis om snel innovatieve applicaties te bouwen. Die eigen ‘innovation factory’ gaat binnenkort nog veel meer nieuwe systemen opleveren. Op die manier blijft VDL Nedcar vooroplopen in de digitale innovatierace.

Effectiever data gebruiken

Gestructureerde data-analyses bieden inzicht in procesefficiëntie en productkwaliteit. Zet je datawetenschap gericht in voor procesoptimalisatie? Dan kan de productiviteit sterk verbeteren. Bij ‘predictive maintenance’ pleeg je bijvoorbeeld machineonderhoud op basis van een continue informatiestroom over gebruik, werking en slijtage van de machine. Zo plan je werkzaamheden in op een manier die zo min mogelijk kost en zoveel mogelijk oplevert. Bovendien blijf je prestatie- en productieproblemen voor. Je ontdekt slijtage namelijk al voordat machines beginnen te haperen. Met ‘deep learning’ via zelflerende algoritmes kan een machine of robot zichzelf resetten en om onderhoudshandelingen vragen.  
 
Optimaal gebruikmaken van gegevens uit verschillende bronnen vraagt om het koppelen van data uit de operationele technologie (OT) met informatie uit de informatietechnologie (IT). Appronto’s zusterorganisatie Magnus is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven bij hun ontwikkeling richting een volledig datagedreven organisatie. Ze helpen productiebedrijven bijvoorbeeld bij het uitlezen en analyseren van door machines gegenereerde data. Die gegevens bieden veel leerstof voor het optimaliseren van productieprocessen. Het resultaat is dat je minder stilstaat en vaak wel vier tot vijf procent extra omzet kunt draaien. Pure winst dus ten opzichte van de oude situatie, ook al omdat je door automatisering meer produceert met evenveel of minder mensen.  

Efficiënter productontwerp

Digitale simulatie is een andere potentiële gamechanger. Dit geldt vooral voor het ontwerpen en construeren van producten. Met een ontwerp op basis van een zogenoemde ‘digital twin’ kun je producten virtueel produceren en testen voordat je de prototypes maakt. Dit levert al in een vroeger stadium van het ontwerpproces een betrouwbaar beeld op van de te verwachten productkwaliteit. Bovendien neemt de foutenratio af.  
 
In het ING-onderzoek ‘Groeipotentieel voor de technologische industrie’ geven bestuurders van bedrijven aan dat ze heil zien in de kansen die digital twinning biedt. Tegelijkertijd onderkennen ze dat de technologie nog in de spreekwoordelijke kinderschoenen staat. Een erkende specialist op dit gebied is cards PLM Solutions. Ze gebruiken digital twins als natuurgetrouwe representatie van de werkelijkheid. Je kunt het dan bijvoorbeeld als operationele tool inzetten en synchroon met een warehouse-operatie laten lopen. Als zich een probleem voordoet, gebruik je de digital twin als een ‘tijdmachine’ om oplossingen te analyseren en simuleren.  

Zo benut je het potentieel van digitalisering optimaal

Digitale transformatie behelst meer dan alleen het aanschaffen van de juiste hard- en software. Je moet innoveren en ervoor zorgen dat bedrijfsprocessen en -modellen meebewegen met nieuwe oplossingen. Volgens het onderzoek van ING zijn de volgende drie zaken essentieel voor het benutten van digitale kansen:

  1. meer en beter opgeleide vakkrachten;
  2. intensiever samenwerken in de keten;
  3. volop investeren in research en development (R&D).  

 Tijd om deze krachtige drie-eenheid eens nader te bekijken.

Meer vakkennis

Meer en beter opgeleide vakkrachten tillen het kennisniveau van je organisatie naar een hoger plan. Investeer dus in de digitale vaardigheden van medewerkers met persoonlijke en begeleide ontwikkeltrajecten, cursussen en coaching. De eerder genoemde innovation factory binnen VDL Nedcar is een succesvol praktijkvoorbeeld van deze benadering.  
 
Ook een goede kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven helpt bij het optimaal benutten van digitale kansen. Laat leerlingen en studenten al vroeg kennismaken met machines en reserveer ruimte en resources voor onderzoekstrajecten, stages en masterclasses.  

Intensieve ketensamenwerking

Een intensieve ketensamenwerking helpt ook bij het grijpen van digitale kansen. In digitale toeleveringsketens kunnen systemen met elkaar communiceren om via datastandaarden in realtime informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld voorraadposities of productontwikkeling. Zo kan de ontwikkelaar bij het ontwerp al erkende partners betrekken en op die manier innovatiekracht bundelen. 
 
Een goed voorbeeld van ketensamenwerking zie je bijvoorbeeld bij een bedrijf als cards PLM Solutions. Zij werken met Siemens-software en gaan bij hun beleid heel duidelijk uit van het principe van geïntegreerde schakels binnen de hele keten. Van bovenaf tot onderaan werken alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie, planning en logistiek samen middels dezelfde software. 
 
Een ander bedrijf dat optimaal profiteert van digitale ketensamenwerking is Secrid. Bij het ontwerpen en maken van hun bijzondere wallets (diverse modellen en nog meer verschillende uitvoeringen) zijn tientallen leveranciers betrokken. Samen met Appronto bouwde het bedrijf in Mendix een portaal dat maximale transparantie schept in de voorraad, realisatie van wallets en alle planningsprocessen.  
 
Alle onderdelen van de keten, zoals de webshop, betaling, productie, warehousing en logistics, zijn bovendien geïntegreerd in één platform. Dit verwerkt dagelijks tussen de 300.000 en 400.000 berichten, zodat alle gebruikers altijd beschikken over de juiste inzichten. Over het gehele IT-landschap wordt data gematcht, opgeschoond en verrijkt, waardoor de datakwaliteit toeneemt. Er worden alleen wijzigingen gesynchroniseerd als stamdata inhoudelijk is gewijzigd. In het geval van Secrid betekent dit een reductie van 95% van het integratieverkeer. Voor Secrid is het nu mogelijk om een groot aantal processen end-to-end te automatiseren.

Investeren in R&D

Net als menselijk kapitaal is R&D een belangrijk vliegwiel voor technologische ontwikkeling. Het is zo dat grote bedrijven meer mogelijkheden hebben om hier veel tijd en mankracht in te steken. Deze ondernemingen zijn bijvoorbeeld beter in staat om parallel aan reguliere producten nieuwe businessmodellen op te bouwen en start-ups te financieren. Toch wil dat niet zeggen dat profiteren van gedegen R&D een utopie is voor middelgrote of kleinere bedrijven. Door in te zetten op kennisdeling en ketenintegratie met grotere partnerorganisaties, kunnen ze toch de vruchten plukken van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitale transformatie.

Meer weten?

Kansen genoeg dus voor digitale transformatie in de technologische industrie. Wil jij ook stappen maken op dit gebied? En zoek je een partner die je daarbij kan helpen? Dan ben je bij Appronto aan het juiste adres. Wij vertalen complexe vraagstukken graag naar simpele en gebruiksvriendelijke IT-oplossingen die jouw digitale transformatie versnellen en naar een hoger niveau tillen. 
 
Meer weten over onze diensten en oplossingen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar +31 85 800 0045 of te mailen naar sales@appronto.nl.

CTA (52)