18 December 2019

Start de digitale transformatie van je organisatie

Edwin Bergamin helpt vanuit Appronto organisaties met vraagstukken op het snijvlak van Business en IT. Deze organisaties willen zich klaarstomen voor de digitale reis naar de toekomst, ook wel digitale transformatie genoemd.

Edwin vertelt je graag wat digitale transformatie nu precies is én hoe je ervoor zorgt dat jouw bedrijf klaar is voor de digitale toekomst van je bedrijf.

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is een veelgehoord begrip. Een containerbegrip. Maar wat is digitale transformatie eigenlijk als je het hebt over de software van je bedrijf? Laten we beginnen met een definitie:

“Digitale transformatie is de strategie die een organisatie inzet om snel en wendbaar, blijvend te kunnen anticiperen op politiek, economisch, sociale en technologische veranderende wereld waarin wij leven.”

Mooi, het is dus een manier om ervoor te zorgen dat je organisatie snel en doeltreffend mee kan veranderen met de wereld om je heen. Zodat jouw klanten je ook in de toekomst vinden en jij hen aan je weet te binden.

Wanneer wordt digitale transformatie ingezet?

Digitale transformatie zet je in om je organisatie toekomstbestendig te maken. Dat ‘toekomstbestendig maken’ brengt veranderingen met zich mee voor de mensen, processen, methodes en middelen in je organisatie. De veranderingen zijn vaak ingrijpend. Je zet ze dus zeker niet in vanuit een ‘nice to have’ ambitie. Waarom dan wel? Er zijn drie pijlers die aan digitale transformatie ten grondslag liggen:

Omzet (verhogen)
Omzet is van levensbelang voor je organisatie. Zonder omzet zijn je kosten niet gedekt en is er geen continuïteit.Omzet is echter niet alleen afhankelijk van jouw inspanningen. Ook omgevingsfactoren hebben invloed op de omzet en kunnen een gevaar of een kans opleveren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • veranderingen in wet- en regelgeving;
  • economische ontwikkelingen;
  • verandering van publieke opinie of
  • opkomende technologieën.

Het is belangrijk om op deze veranderingen alert te zijn, zodat je op tijd kunt anticiperen.

Risico’s (uitsluiten)
Als je niets doet, kunnen je sterktes en kansen – net als je zwaktes en bedreigingen – een groot risico vormen. Daarom moet je nadenken over je huidige, traditionele businessmodel en over welke nieuwe digitale producten en diensten je kunt bedenken voor toekomstige businessmodellen. Dit zijn echt niet alleen maar rigoureus nieuwe producten, ook bv structurele verbeteringen van de klantreis kunnen je helpen de klantbinding te vergroten. Regeren is vooruitzien, toch?

Kosten (verlagen)
Houd je processen eens kritisch tegen het licht. Door te bedenken waarom je dingen doet zoals je ze doet én je af te vragen wat je in die processen kunt optimaliseren, kun je behoorlijk wat kosten besparen. Welke alternatieven kun je zelf bedenken? Kun je bepaalde stappen in je processen misschien helemaal schrappen? Probeer je referentiekader eens los te laten en denk helemaal zonder ‘box’. Hoe zouden je processen er dan uitzien?

Digitale transformatie helpt je bij deze drie aspecten. Je verhoogt je omzet namelijk door een andere marktbenadering. Je kosten verlaag je door je processen op een andere manier in te richten. Risico’s ondervang je door te innoveren en nieuwe producten te ontwikkelen.

Starten met digitale transformatie

Wil je aan de slag met digitale transformatie, dan is het belangrijk om te beginnen met het bepalen van de stip aan de horizon voor de aankomende 3 tot 5 jaar op basis van de strategische bedrijfsdoelstellingen. Hoe ziet de huidige situatie eruit? Welke politieke, economische, sociologische en technologische omgevingsfactoren zijn van invloed op jouw business? Wat verwacht de klant? Wat doet de concurrentie? Welke verouderde systemen weerhouden mij? Welke processen moeten efficiënter en effectiever worden ingericht? Hoe ziet jouw gewenste situatie eruit? Hoe ziet het businessmodel eruit? Wie is de klant en wat verwacht zij? Wat gebeurt er als je niets doet? Wat levert de nieuwe situatie op voor de organisatie? Stel jezelf de vraag waarom je daar nog niet bent.

Wanneer je (op hoofdlijnen) een beeld hebt van dit toekomstbeeld maak je de vertaling naar je IT landschap. Welke applicaties gebruik je nu, en zijn deze klaar voor de toekomst? Zodra je je huidige en gewenste applicaties in kaart hebt gebracht, zet je deze af tegen twee assen:

  1. De mate van verandering

Betreft het een applicatie die geen aanpassingen vereist tijdens het gebruik, of is er sprake van flexibiliteit en wendbaarheid en doorontwikkeling van gebruikersfunctionaliteit?

  1. De requirements, oftewel wensen en eisen

Zijn functionaliteiten van de applicatie duidelijk en constant? Of krijgen functionaliteiten gestalte vanuit feedback gedurende het ontwikkelproces? Moet de functionaliteit aan blijven sluiten op toekomstige technologie waar we nu nog geen weet van hebben?

En wat als je dat gedaan hebt?

Afhankelijk van de positionering van de huidige en gewenste applicaties over deze twee assen kan je deze applicaties plaatsen in onderstaande gelaagdheid van systemen.

Start de digitale transformatie van je organisatie

Systems of record

Zijn de processen in je huidige of standaardsystemen ook in de toekomst prima te integreren zoals het geval is bij ERP-systemen dan spreek je over een ‘system of record’ (SOR). Er zijn niet veel veranderingen nodig om aan de eisen voor je toekomstplaatje te voldoen. Deze systemen zijn vaak kant-en-klaar te koop en bevatten transactionele data. Wil je functionaliteiten toevoegen die niet meer met systems of record te verwezenlijken zijn? Dan heb je volgens het Gartner “BiModal IT”-model aanvullend maatwerk nodig om jouw applicaties klaar te maken voor de toekomst.

Systems of differentiation

Wil je je processen écht anders in gaan richten en verwacht je daarvoor gebruik te moeten maken van maatwerk dat echt specifiek is voor jouw organisatie, processen en product? Dan spreek je over ‘systems of differentiation’.

Systems of innovation

Ga je aan de slag met écht nieuwe businessmodellen? Of misschien zelfs met IoT of AI? Dan heb je het over ‘systems of innovation’ en maak je voor je software voornamelijk gebruik van maatwerkoplossingen.

Is er sprake van één van bovenstaande situaties waarbij standaard niet voldoet?  Dan is het advies om een Low Code Application Platform zoals Mendix te overwegen. Traditioneel software ontwikkelen behoort immers tot de verleden tijd. Het digitale tijdperk van jouw bedrijf bestaat uit snel, gecontroleerd en vooral samen werken naar de stip aan de digitale horizon.

Start de digitale transformatie van je organisatie