31 March 2022

Argenta vernieuwt klantomgeving met Appronto

Argenta Nederland is een digitale bank voor sparen en hypotheken. Het is een bank voor mensen, niet voor bedrijven. Voor het afsluiten van hypotheken en het aanbieden van aanverwante producten werkt de bank vooral met onafhankelijke adviseurs.

Argenta vindt het belangrijk dat klanten hun bankzaken snel en eenvoudig kunnen regelen. Daarom zijn juist de publieke website en selfservice-omgeving belangrijke onderdelen van Argenta’s dienstverlening. Het probleem van de oude omgeving was tweeledig: de onderhoudskosten waren hoog en de mogelijkheden om door te ontwikkelen uiterst beperkt. Dankzij de mogelijkheden van het low-codeplatform Mendix en de hulp van Appronto wist Argenta deze problemen op te lossen.

De aanleiding

Om ook in de toekomst een financieel gezonde, klantvriendelijke en concurrerende bank te blijven, is cost leadership een belangrijk onderdeel van Argenta’s strategie. Een goede klantinteractie is een onderscheidende kwaliteit van de bank. Argenta wil meer grip krijgen op IT-zaken, zodat het technische ontwikkelingen voortaan makkelijker zelf aanstuurt. Om dit doel te verwezenlijken, heeft Argenta dan ook diverse digitale projecten opgezet.

Een van deze projecten is het vervangen van de ‘mijn-omgeving’. Het onderhoud van de oude versie was duur, terwijl doorontwikkeling eigenlijk amper mogelijk was. Bij het hervormen en verbeteren daarvan stonden drie doelstellingen centraal:

  1. Een nieuw platform creëren voor de mijn-omgeving, waarop de huidige functionaliteit kan worden overgezet.
  2. Het verlagen van de ‘run costs’ van de omgeving.
  3. Het realiseren van lagere kosten voor het verder (en sneller) doorontwikkelen van de mijn-omgeving.

Low-code en in het specifiek Mendix bood volgens Argenta de meeste potentie om op een snelle en flexibele manier opnieuw te modelleren.

Hoe Argenta en Appronto elkaar vonden

Het eerste contact tussen Argenta en Appronto was min of meer het resultaat van een toevallige ontmoeting. De twee bedrijven liggen niet meer dan honderd meter uit elkaar, waardoor medewerkers elkaar geregeld tegenkomen. Na dit eerste aanzetje organiseerde Appronto een hands-on sessie die bestond uit het bouwen van een demonstratie-app, geheel volgens het beproefde Appronto-recept ‘seeing is believing’. Vervolgens ontving Appronto een uitnodiging om mee te doen aan de RFP (request for proposal) en sleepte het bedrijf uiteindelijk de opdracht in de wacht.

Sprint 0

Na het selectietraject viel eindelijk het startschot voor het realiseren van het vernieuwde gesloten domein. Appronto richtte een eerste sprint (sprint 0) volledig in om het uitdagende project van een goede en stevige fundering te voorzien. Het goed uitdiepen van alle uitdagingen zorgde voor een helder beeld van de te klaren klussen bij alle betrokkenen. Sprint 0 was onderverdeeld in vier sporen: de businessanalyse (het creëren van zakelijke en bedrijfsspecifieke meerwaarde), de gebruikerservaring (user experience), het technisch ontwerp en het projectmanagement.

Ontwikkelperiode

Vanaf augustus 2021 zijn Argenta en Appronto actief gaan ontwikkelen. Het ontwikkeltraject van de MVP, de eerste versie van de applicatie die alleen de belangrijkste basisfunctionaliteiten van het eindproduct heeft, nam 25 weken in beslag, wat neerkomt op 12 sprints van 2 weken. Inmiddels is de applicatie na een aantal verbeteringen succesvol in gebruik bij klanten.

Quality assurance

Tijdens het uitvoeren van het project stond het principe van quality assurance (kwaliteitscontrole) continu hoog in het vaandel. Een QA-medewerker van Appronto was betrokken bij het valideren van de kwaliteit van de gerealiseerde applicatie. Daarnaast zorgde deze specialist ook voor het borgen van alle afspraken over de IT-architectuur en het beoordelen van het ontwikkelproces aan de hand van de Appronto-projectmethodologie.

Het Omnext-programma ‘Stay Fit and Secure’, dat de kwaliteit van Mendix-applicaties op een objectieve manier meet aan de hand van de standaard ISO 25010, een brede set aan Mendix-richtlijnen en best practices, zorgde voor de juiste securitychecks. Stay Fit and Secure maakt het mogelijk om met brute force-controles grip te krijgen op de veiligheidsinrichting van de applicatie. Zo ontstaat inzicht in welke rollen toegang kunnen krijgen tot welke data en verklein je de kans op datalekken.

Argenta authenticator

Daarnaast is er gelijk doorontwikkeld en werken Appronto en Argenta momenteel hard aan de authenticator-app. Deze app werkt middels het 2FA authenticatie principe. 2FA is een methode om de identiteit van een gebruiker te verifiëren, waarbij meerdere authenticatiefactoren worden gecombineerd om toegang te verlenen tot de mijn-omgeving van Argenta.

CTA (52)